TEENUSED

Hindre Ehitus OÜ Põhiteenused

Ehitustegevust planeerime lähtuvalt meie muutlikest ilmatikuoludest. Kõik ehitusetapid teostame õigeaegselt järgimaks head ehitustava, see on meie ehituskvaliteedi aluseks
Teostame kõiki üldehitustöid, mis seostuvad eramute ja hoonete ehitamisega printsiibil – värav ette, võtmed kätte.
Renoveerime elamuid ja hooneid, garanteeritud kasutamismugavus ja energiasäästlikkus.
Palkmajade paigaldamise kogemust ca 15 aastat. Väga oluline on paigaldamise kvaliteet, sest asjatundmatu paigaldus võib rikkuda kogu maja, võimalikud „näpukad“ avalduvad alles aastate pärast ja tekitavad ettenägematult palju probleeme.
Taluarhitektuur uuele elule! Rehielemud, saunad, aidad, veskid – vanas kuues tänapäevased tehnoloogilised lahendused ja mõnus elukeskkond.

Ehitusalane konsultatsioon, eksperthinnang, planeeringu muudatuste projektid.

Edasta hinnapäring →